Go to Kursus Sinopsis
Go to Cyber Semiotic Institute Home Page
Go to Semiotic Review of Books Home Page
Go to Kuliah1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Notabio Pembimbing Kursus: Hairudin Bin Harun

Hairudin Bin Harun dilahirkan di Segamat, Johor pada tahun 1957. Beliau mendapat ijazah sarjana muda sains (B.Sc) daripada Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Beliau juga mempunyai ijazah sarjana sains (M.Sc) dan kedoktoran (Ph.D) daripada Universiti London. Beliau telah menceburi pelbagai kerjaya teknikal dan juga akademik, termasuk kerjaya sebagai pembantu makmal, penolong pengawal telekom dan guru. Kini beliau berkhidmat di Pejabat Dekan, Fakulti Sains, Universiti Malaya sebagai Profesor Madya dan penyelaras kursus pengajian sains dan teknologi, termasuk kursus sejarah dan falsafah sains. Beliau telah menerbitkan pelbagai kertas penyelidikan dan juga beberapa buah buku teknikal dan falsafah sains. Antara penerbitan tersebut ialah: Pengenalan kepada Kepintaran Buatan (1991); Sejarah Komputer (1992); Dari Sains Yunani kepada Sains Islam (1992); Kepintaran Buatan: Komputer atau Falsafah? (1992) dan Komputer: Daripada Idea kepada Sosioteknologi (1996). Beliau juga terlibat dalam penulisan Encyclopeadia of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures (Kluwer Academic Publications, Netherlands). Sebagai pengiktirafan sumbangan beliau kepada pendidikan sains beliau telah dipilih oleh panel penyunting Marquis Who's Who (Amerika Syarikat) dan disenaraikan sebagai antara pendidik sains terkemuka dunia dalam penerbitan Who's Who in the World 1996 (Edisi ke-13) hlm.554.

Beliau boleh dihubungi di: hbharun@pc.jaring.my


Go to Kursus Sinopsis
Go to Cyber Semiotic Institute Home Page
Go to Semiotic Review of Books Home Page
Go to Kuliah 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8